Bloq yazıları

Onlayn mühasibat proqramı təminatı nədir? (III hissə)

Onlayn mühasibat proqramı
Onlayn mühasibat proqramı təminatı

II hissəyə nəzər yetirin


Onlayn mühasibat uçotu üçün proqram təminatı, ödənişlərinizi onlayn hesablama yolu ilə daha sürətli almanıza da kömək edə bilər.

Hesablar və xərclər

Siz kimə borclusunuz? Onlar həmin borcu nə vaxt üçün gözləyirlər? Siz ötən aya nisbətən bu ay daha çox pul məsrəf edirsiniz? Hesablarınızı izləmək qazandığınızdan daha çox xərclədiyinizi müəyyən etmək üçün vacibdir.

Hesablar tədarükçülərə borcunuzun səviyyəsini göstərir. Xərcləriniz artıq nə qədər ödəmiş olduğunuzu göstərir. Bu elementlər birlikdə işinizin gəlir əldə etmək üçün nə qədər pul xərclədiyinizi göstərir.

Güclü şirkətlər xərclərini diqqətlə izləyir və onların sabit bir faizi keçməmələrini təmin edirlər.

Onlayn mühasibat proqramı

Bank əməliyyatları

Hesab-fakturalar və hesablar biznesinizə daxil olan və gedən pulları sizə göstərir. Bank əməliyyatları sizə reallığı göstərir. Bax, bu yerdə onlayn-mühasibat uçotu üçün proqram təminatı, həqiqətən elektron cədvəllər mühasibat uçotundan yüksəyə qalxır.

Onlayn-mühasibat uçotu üçün proqramı təminatı avtomatik olaraq banklardan əməliyyat axınlarını idxal edə bilər; bu məlumat axınları bank axınları adlanır. Bank kanalı hər gün əməliyyatların siyahısını yeniləyir və onlayn mühasibat uçotunun proqram təminatı dərhal depozitləri faktura ilə müqayisə edə bilər və pul vəsaitlərinin hesabları ilə geri çəkilə bilər. Bu, elektron cədvəllərin əl ilə yenilənməsi ilə müqayisədə maliyyə hesabatlarının dəqiqliyini və sürətini xeyli artırır.

Onlayn mühasibat proqramı

Ödəniş cədvəli

Sizin biznesiniz əməkdaşları işə götürmək qədər böyüyən kimi maliyyə hesabatlarının səviyyəsi bir neçə pillə irəli gedəcək. İndi siz gəlir vergisi, məzuniyyət və xəstəlik məzuniyyətləri üçün ödənişlər, qocalığa görə pensiyalar və ya pensiya yığımları barədə narahat olmalısınız.

Mühasibat proqramları bu çətinliklərin öhdəsindən asanlıqla gəlir, elektron cədvəllər isə əksinə bunun öhdəsindən çox pis gəlir.

IV hissəyə nəzər yetirin